školní program | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Mateřská škola - školní program


Výchovně vzdělávací činnost v naší MŠ vychází z principů Zdravé mateřské školy s důrazem na osobnostně orientovanou výchovu.
Jde o moderní výchovný přístup, který navazuje na dobré a přínosné zkušenosti z předchozí předškolní výchovy a zároveň upřednostňuje svobodu a individuální rozvoj dítěte v rámci kolektivu.

Snažíme se rozvíjet schopnosti a talent, učit dítě tím, že konkrétně jedná a prožívá určité situace a ne tím, že je slovně poučováno.

Přirozenou a hravou formou vede děti ke zdravému životnímu stylu, k budování přátelských vztahů a vytváření pozitivního psychosociálního klimatu.

Samozřejmý je individuální a citlivý přístup ke každému dítěti tak, aby se co nejvíce mohlo rozvinout po stránce učení i poznání, aby si mohlo osvojit základní hodnoty a získat osobnostní postoje jako nutný předpoklad pro další vzdělávání.

Výchovně vzdělávací činnost v MŠ je zajišťována plně kvalifikovaným personálem. Třídy jsou heterogenní, tzn. věkově smíšené, což je pro děti nejpřirozenější. Prostory školky jsou vybaveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a bezpečné prostředí i možnost vybírat z různých oblastí dětských činností.

Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče přítomni během dne s dítětem ve třídě, zvláště v období adaptace dítěte na školku.


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 44.192.94.177 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz