režim dne | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Režim dne


Režim dne je variabilní vzhledem k aktuálním akcím školy, nebo podle potřeb rodičů, kterým vycházíme, pokud je to možné, vstříc.

V dopoledních hodinách probíhá vzdělávání dětí v řízených činnostech a tvořivých hrách dětí. Učitelky pracují podle Školního vzdělávacího programu "S písničkou jde všechno líp". Jednotlivé bloky a témata zpracovávají s ohledem na věk a schopnosti dětí.

 

Stravování


06.30 - 09.10 hod. hry, volné aktivity, snídaně, individuální práce, pohybové a didakticky zaměřené činnosti,skupinové činnosti
09.10 - 11.30 hod. svačina, příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
11.30 - 14.00 hod. oběd, relaxace, skupinová práce s nejstaršími dětmi
14.00 - 16.30 hod. odpolední svačina, odpolední volné činnosti


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 44.192.94.177 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz