informace | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


INFORMACE.


. ŠKOLNÍ ROK 2023/ 2024

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Rozloučení se školkou a předškolními dětmi proběhne ve středu 19. 6. 2024 v 15.30 na školní zahradě aneb Z pohádky do pohádky. Prosíme maminky, aby dětem přichystaly něco na občerstvení po konci programu. Budeme se těšit!


KNIHOVNA ZLÍN

Ve úterý 28. 5. 2024 pojedou předškolní děti do knihovny ve Zlíně. Bude pro ně připraven program - Barevný rok. Připravte prosím dětem batůžek s pitím.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

Třídní fotografování proběhne ve čtvrtek 6. června v 8:30 hod. Prosíme rodiče, aby si zapsali fotografie portrétové a skupinové do tabulky v šatně. Letošní fotografování bude probíhat v těchto barvách - modrá, bílá, fialová


ŠKOLNÍ VÝLET

Tento rok se s dětmi vydáme na Velíkovou – na ekocentrum Na pasece. Pro děti zde bude připraven netradiční výukový program – Pojďme na to od lesa a Jezevec a jeho hrad - součástí jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji. Důležitým prvkem v těchto programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové.

Za dobrodružstvím se vydáme ve čtvrtek 30. 5. 2024. Prosíme, aby děti byly vhodně oblečeny i obuty dle aktuálního počasí (aktivity budou probíhat venku).

S sebou si děti vezmou pouze batůžek – pití i svačinu budou mít děti zajištěny z MŠ (croissant, ovoce, jupík).

Odjezd bude v 8:00 hod. od školky - prosíme, aby tento den z časových a organizačních důvodů posnídaly doma! Předpokládaný návrat bude ve 12.30 hod., oběd zůstává zajištěn v MŠ.

Cena za výlet – výukový program + autobus je 200 kč (částka bude odečtena z vybraných peněz). V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na paní učitelku Zuzku.

 

ŠKOLA NANEČISTO

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI SI VYZKOUŠÍ V TYTO DNY: 16.5., 23. 5. A 29.5. 2024, JAKÉ TO BUDE OD ZÁŘÍ BÝT OPRAVDOVÝM ŠKOLÁKEM A VŽDY PO ODPOČINKU, TEDY OD 13 HOD., PŮJDOU DO ŠKOLY – SEZNÁMÍ SE S PROSTŘEDÍM TŘÍDY I PANÍ UČITELKOU, KTERÁ PRO NĚ BUDE MÍT PŘIPRAVENÉ AKTIVITY.

PROSÍME, ABY TYTO TERMÍNY PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NECHODILY DOMŮ PO OBĚDĚ.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V pátek 26. 4. navštíví naši MŠ divadlo Leonka. Zahrají dětem pohádku: Jak skřítek Vítek roztančil kytičky.
Představení začne již v 8:30 a hrazeno bude z OP JAK.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve středu 3. dubna zhlédnou děti v mateřské škole divadelní pohádku - Boty dělaj kocoura. Představení začíná v 9. hod. a placeno bude z OP JAK.


MUZIKOTERAPIE V MŠ

Ve čtvrtek 21. 10. 2024 proběhne v MŠ muzikoterapie " kouzelný zvoneček" - seznámení s netradičními nástroji...kouzelný zvoneček děti proměňuje na tanečníky, muzikanty a zpěváčky (šamanský buben, bubny djemnbé, tibetské mísy) + krátká relaxace.

Program bude hrazen z OP JAK.


MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V MŠ

V úterý 5. 3. 2024 proběhne v MŠ výukový program zaměřený na technické a logické schopnosti dětí. Program nese název - Stavitel města a děti se při něm seznámí s budovami, které ve městě mohou nalézt, postaví si město a silnice, ocitnou se v rolích kartografů a zaznamenají mapu města.

Program bude hrazen z OP JAK.


PRVNÍ POMOC V MŠ - ZOUBKY

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 proběhne v MŠ výukový program "zvládni  péči o zoubky". V programu se děti seznámi s dentální hygienou, prevencí péče o zuby, praktickým nácvikem čištění zubů, informacemi o dětském chrupu....

Program bude hrazen z OP JAK.

 

DIVADLO ZLÍN

Ve středu 28. 2. 2024 pojedou nejstarší děti do divadla ve Zlíně na představevní " Zimní příhody včelích medvídků".

Vstupné 100 Kč bude odečteno z vybraného příspěvku.

Připravte dětem batůžek s pitím.


DOPRAVA V MŠ

Ve středu 7.2.2024 proběhne v MŠ další program z cyklu - Dopravní hrátky v MŠ. Tetokrát se děti seznámí s :

se správným přecházením silnice – místo přecházení se semafory, bez semaforů, přechody pro chodce, druhy dopravních prostředků a kde se s nimi můžeme setkat, jak být vidět za snížené viditelnosti, orientace v prostoru, dopravní značky, cestování dopravními prostředky, posouzení situace – co je správně a co je špatně

Program bude hrazen z OP JAK.

 

KNIHOVNA ZLÍN

V úterý 6.2. 2024 pojedou nejstarší dětí do knihovny ve Zlíně, program - Ten dělá to a ten zas tohle...

Připravte dětem batůžek s pitím.


BUĎME KAMARÁDI

Ve čtvtek 25.1. 2024 proběhne v MŠ v dopoledních hodinách program zaměřený na handicapy lidí. V tomto prožitkovém programu si děti vyzkouší, jaké to je jezdit na vozíčku, nevidět, nebo se dorozumívat znakovou řečí. Program bude hrazen z OP JAK.


VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 pojedou nejstarší děti na výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Pohádky z říše paní hudby - rozhádaný orchestr.

S sebou: batůžek, pití

Vstupné a jízdné bude stržené z vybraného příspěvku.


DOPRAVA V MŠ

V pondělí 15. 1. 2024 proběhne v MŠ program - Dopravní hrátky v MŠ. Obsahem programu bude:

seznámení se správným přecházením silnice - místo přecházení se semafory, bez semaforů, přechody pro chodce, druhy dopravních prostředků a kde se s nima můžeme setkat, jak být viděn za snížené viditelnosti.

Program bude hrazen z OP JAK.

 

 

CIRKUS V MŠ

V pátek 12. 1. 2024 navštíví MŠ lektor cirkusové pedagogiky  - Jiří Sadila. Pro děti bude připraven program cirkusová dílna. Více o programu zde: http://jirisadila.com/zonglerske-dilny/

Program bude hrazen z OP JAK


KNIHOVNA ZLÍN

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 pojedou nejstarší děti do knihovny ve Zlíně. Bude pro ně připraven program - Zlínská knihovnička. Připravte dětem batůžek s pitím. Prosíme, abyste nedávali dětem žádné dobroty do batůžků, děti mají ve školce svačinu a po příjezdu ihned oběd. Děkujeme.

 

VÁNOČNÍ MUZIKOTERAPIE

Ve čtvrtek 14.12. 2023 proběhne v MŠ muzikoterapie inspirovaná Vánocemi. Program bude hrazen z OP JAK.


POHLAZENÍ PSEM

V úterý 12.12. 2023 proběhne v MŠ canisterapie "pohlzení psem", která byla odložena z předešlého týdnu. Ve třídě vrabců proběhne program již od 8.00 hod.

Program bude hrazen z OP JAK.


VÁNOČNÍ BESÍDKA

V pátek 15. 12 od 15.30 hod proběhne na školní zahradě vánoční besídka. Budeme rádi, když jako každý rok, přinesete malé občerstvení, kterým si zpříjemníme předvánoční čas. V případě nepříznivého počasí se besídka přesune na pondělí 18. 12 opět od 15. 30 hod.

Těšíme se na hojnou účast!


MUZEUM ZLÍN

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 pojedou nejstarší děti do muzea ve Zlíně. Bude pro ně připraven výukový program "Modré Vánoce" https://www.muzeum-zlin.cz/vanoce-v-muzeu

Připravte dětem batůžek s ptitím.

vstupné a jízdné se odečte z vybraného příspěvku.


POHLAZENÍ PSEM

Ve středu 6. 12. 2023 proběhve v MŠ canisterapie " pohlazení psem" Program bude hrazen z OP JAK


ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 2.12. 2023 od 14.30 hod proběhne před hašičskou zbrojnici rozsvícení vánočního stromu v Rackové. Děti z MŠ budou mít na této kulturní akci vystoupení. Prosíme, abyste své děti přivedli v 14.15 hod, aby se děti stihly na vystoupení připravit.

DĚKUJEME!


DOPRAVNÍ HRÁTKY V MŠ

Ve středu 15. 11. navštíví naší MŠ lektorky z dopravního hřiště Otrokovice. Během programu budou děti seznámeny se se správným přecházením silnice, s druhy dopravních prostředků, jak být vidět na silnici při snížené viditelnosti, procvičí si orientaci v prostoru.

Program bude hrazen z OP JAK.

 

DIVADLO V MŠ

V pátek 3.11. 2023 přijede do MŠ divadélko Leonka. Divadlo bude hrazeno z OP JAK

 

STRAŠIDELNÝ DEN

Ve čtvrtek 2.11. 2023 proběhne v dopoledních hodinách v MŠ "strašidelný den". Prosíme, abyste své děti ihned po příchodu převlékli do kostýmu, který si společně s dítětem připravíte.

 

DRAVCI NA HŘIŠTI

v úterý 31.10. 2023 od 10.00 hod proběhne na fotbalovém hřišti výukový program o dravcích. Výukový program bude hrazen z OP JAK.


PŘELOŽENÍ DRAKIÁDY

Z důvodu nepříznivého počasí a velké nemocnosti dětí se drakiáda přesouvá na pondělí 23.10. 2023.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 19. 10 od 15.30 hod proběhne na fotbalovém hřišti drakiáda. Pro děti a jejich rodiče budou připravené disciplíny, které si mohou společně splnit. Po splnění všech disciplín si mohou děti zajít ke kapličce pro "dráčkovou odměnu".

Součástí drakiády bude i opékání špekáčků, takže si nezapomeňte vzít vše potřebné. Kotlinu,dřevo a pár tyček na opékání zajístíme.

Akce je pořádána pro rodiče a jejich děti, aby si společně mohli užít odpoledne. Chápeme časovou vytíženost rodičů, není nutné přiít na akci v daný čas. Pokud víte, že se akce budete účastnit později, vysvětlete situaci dítěti, že příjdete na drakiádu později, ale o nic nepříjdete. Děti, které budou na své rodiče čekat, budou ve školce, kde mají veškeré pohodlí, zázemí a mohou si hrát. Tato varianta nám připadá pro děti více vhodná, než s paní učitelkou čekat na hřišti a jen se dívat, jak ostatní děti si už užívají odpoledne s rodiči. Tuto variantu určitě ocení i rodiče, kteří se akce nemohou zůčastnit a nemohou si dítě vyzvednout do 15.30 hod.

V případě nepříznivého počasí se drakiáda odkládá na pondělí 23. 10 od 15.30 hod.


HMYZÍ KAMARÁDI VE ŠKOLCE

Ve středu 11.10 v dopoledních hodinách proběhne v obou třídách výukový program, který děti seznámí s životem hmyzu, jejich vývojovými stádiemi, stavbou těla, či jejich výskytu. Bude obohacen o básničky, písničky za doprovodu kytary a pohybové aktivity.

Programy budou hrazeny z dotací OP JAK.


VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ

V pátek 6.10 v dopoledních hodinách proběhne vánoční focení dětí z MŠ. Je možné i focení se sourozenci, kteří MŠ nenavštěvují, avšak v tomto případě musíte počítat, že se nejprve vyfotí děti samotné z MŠ a poté až ostatní. Též je samozřejmostí přítomnost jednoho z rodičů.

Prosíme, abyste vybrané varianty focení zapsali do připraveného tiskopisu, který se nachází na botníku u vchodových dveří.


PRVNÍ POMOC V MŠ

Ve středu 27.9. 2023 proběhne v MŠ výukový program, který bude obsahovat základy první pomoci a ošetřování ran zábavnou a hravou formou včetně nácviku volání 155, prevence úrazů ve školce i doma a sledování základních životních funkcí.

Součástí jsou témata:

CO SE STALO MEDVÍDKOVI ANEB KDYŽ PŘIJEDE ZÁCHRANKA
Záchrana medvídka dětmi, povídání s maňásky panem doktorem a paní sestřičkou, pohybové aktivity, říkanka, děti v roli doktorů a sester, oblíbená transfuze krve medvídkovi pomocí plastových injekčních stříkaček.
PANÍ UČITELCE NENÍ DOBŘE

Aktivity, které děti mohou připravit na nejrůznější situace.
U PANÍ DOKTORKY
Pohybové aktivity aneb co se děje a jak se chovat u paní doktorky nebo v nemocnici.
POMŮŽEŠ KAMARÁDOVI?

Jak zalepit odřený loket nebo zavázat bolavou ruku, grif na spuštěnou krev z nosu a jak pomůžu i pohlazením kamarádovi, který spadl z houpačky  - povídání a jednoduché zábavné obvazové techniky pomocí obvazů, šátků a barevných tejpů.

Vybíráme 80 Kč

 


BRAMBORIÁDA

V úterý 26.9. 2023 od 15.00 hod proběhne na školní zahradě mateřské školy "BRAMBORIÁDA". Během této akce budou pro děti a jejich rodiče připravena různá stanoviště, ve kterých si společně splní dané úkoly a doufáme, že i zažijí spoustu krásných a zábavných chvilek.

Budeme rádi, když nám přinesete jakýkoliv pokrm vyrobený z brambor a my všichni tak budeme moci ochutnat nejrůznější varianty, které se dají z brambor připravit.

V případě nepříznivého počasí, se akce nekoná.

Těšíme se na společné setkání, plné smíchu a dovádění!


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 proběhne v mateřské škole schůzka s rodiči. Na schůzce se dozvíte veškeré informace o chodu mateřské školy a získáte informace o připravovaných akcích. Budeme rádi, když během schůzky probereme veškerá témata, která jsou pro vás důležitá a máte k nim dotazy.

Těšíme se na hojnou účast!


PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

V pondělí 4.9. 2023 se naposledy rozloučíme s našimi předškoláky tím, že je doprovodíme do základní školy. Prosíme, abyste s budoucími prváčky přišli na zahradu mateřské školy před 9.00 hod.

V 9.00 hod se bude společně odcházet do základní školy, kde proběhne slavnostní zahájení.

 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ DO MŠ

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujích dětí do MŠ se uskuteční 29.8. 2023 v 15.00 v mateřské škole.

Srdečně se těšíme na společné setkání!


VÝLET RANČ VŠEMINA

Odjezd na ranč bude ve středu 7. června v 8.00 hod od školky.
Děti, které budou snídat ve školce, proto prosíme, abyste přivedli nejpozději v 7.30, aby měly čas posnídat.
Oběd budou mít děti v ceně (vývar, kuřecí maso, hranolky).


Program pro děti – prohlídka ranče, zvířat, jízda na koni či poníkovi, děti budou mít možnost shlédnout program i v případě nepřízně počasí.

S sebou – pohodlné oblečení ke zvířatům a do přírody, batůžek s pitím, kapesníky.
Předpokládaný návrat zpět do MŠ bude v 15:00 hod.
Prosíme rodiče, aby tento den si děti vyzvedly co nejdříve!
Děkujeme.
VYBÍRÁME 450 kč.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 28.4.2023 proběhne na fotbalovém hřišti "Pálení čarodějnic". Akce začíná v 15:30. Pro děti budou připraveny úkoly, které mohou plnit samy nebo s rodiči. Za splnění úkolů čeká na každého sladká odměna. S sebou: vše potřebné na opékání. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V pátek 14. 4. 2023 v 8.30 hod bude u nás v MŠ přeložená divadelní pohádka z měsíce prosince (velká nemocnost) - Kykyryky.

Vybíráme – 60 kč

A další týden ve čtvrtek 20. 4. divadelní představení pro všechny děti – Jak si skřítek Vítek popletl jarní kytičky.

Vybíráme - 80 kč


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, VELIKONOCE V MUZEU

Ve středu 22.3. 2023 pojedou nejstarší děti na Malou scénu na hudební představení. Vybíráme 100kč.

a 29.3. 2023 na velikonoční program v muzeu ve Zlíně. Vybíráme 50kč.

Na oba dva dny prosíme, připravte dětem batůžek, pití, kapesníky


PROJEKT - POZNEJ SVÉHO PSA

Cílem této přednášky je naučit děti správně zacházet se psem (ať už svým, či cizím) a eliminovat tak možnost jejich zranění.
Děti uvidí speciálně vycvičené, canisterapeutické psy, na kterých se simulují různé situace.

Projekt učí děti jak předcházet útokům od psa a správné obraně pokud k němu přeci jen dojde.

VYBÍRÁME 50 KČ

 

MUZIKOTERAPIE

Ve středu 14.12.2022 proběhne v dopoledních hodinách Muzikoterapie - Cesta do Betléma. Vybíráme 60,- Kč.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

16. 11. interaktivní pohádka Kykyryky, vybíráme 60 kč

Více informací:

https://www.email.cz/download/k/UI1ey7nWw2HoPMDATI74bzm_GOmwXVNr95x9jmVdJXhm1_XJH1-55Ii_UkGUS17NkddqWZ0/Kykyryky.pdf


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrek 20.11. se děti mohou těšit na divadelní představení "JAK SE DRÁČEK VRÁTIL".

Vybíráme 80kč.


DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 6.10.2022 od 15:30 se uskuteční Drakiáda na hřišti. Prosíme, kdo může, doneste 2-3 polínka, na kterých si upečeme špekáčky. Vše potřebné na opékání si vemte s sebou. A hlavně draka.

 

VÝUKOVÝ PROGRAM

Ve čtvrtek 29.9. pojedou nejstarší děti do Zlína na výukový program - Hrátky se zířátky.

Vybíráme 20kc. Děti si s sebou vezmou batůžek a pití.

 

Uzavření provozu v sobě letních prázdniny (červenec - srpen 2022)

Bližší informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022


ŠKOLNÍ ROK 2021/2022ROUŠKY V MŠ


Vážení rodiče, prosíme, abyste přinesli pro své dítě jednu roušku. Tuto roušku připravte do sáčku a vložte k náhradnímu oblečení dítěte ve skříňce.

Rouška se použije v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte.

Děkujeme za pochopení.ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
INFORMACE PRO RODIČE:


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


 • Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omluvit nejpozději do 7.00 prvního dne nepřítomnosti.

 • Děti omlouvejte osobně paní učitelce nebo telefonicky (SMS) na číslo 778 500 183.

REŽIM DNE DĚTÍ


 • 6.30 – 9.10 – postupná snídaně, hry, volná hra dětí, individuální práce, didakticky
  zaměřené aktivity, výtvarné činnosti, skupinové činnosti atd.

 • 9.10 – 9.30 – ovocná svačina, příprava na pobyt venku

 • 9.30 – 11.30 – pobyt venku – na školní zahradě, vycházky do přírody, lesa

 • 11.30 – 12.00 – oběd

 • 12.00 – 14.00 – odpolední odpočinek dětí, individuální činnost s nejstaršími dětmi
  (příprava na vstup do ZŠ)

 • 14.00 – 14.15 – svačina

 • 14.15 – 16.00 – volné činnosti dětí

Pokud si vyzvedáváte dítě před obědem, prosíme, přijděte si pro dítě v 11.20hod.

V případě, že vyzvedáváte dítě po obědě, prosíme, přijděte si pro dítě ve 12hod.

CO POTŘEBUJÍ DĚTI V MŠ


 • Plastový hrníček (na pití), zubní kartáček, pyžamo – mění se každých 14 dní (čisté pyžamo se zanechává na skřínce).

 • Do skříňky dítěti dejte – oblečení na vycházku, pokrývku hlavy, náhradní oblečení do tašky či sáčku (ponožky, kalhoty, trenýrky, triko, případně punčocháče).

Prosíme, průběžně kontrolujte, zda má dítě dostatek náhradního oblečení.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYBÍRÁME:


 • 1x dětská zubní pasta

 • balení papírových kapesníků (10ks nebo krabička)

 • karton A4 kancelářského papíru

 • v případě potřeby opětovné vybírání oznámíme

  NAROZENINY DĚTÍ


 • Prosíme, abyste přinesli na začátku školního roku malý dáreček (v hodnotě cca 100 Kč). Pokud má dítě narozeniny, společně je oslavíme, popřejeme si a dítě si vybere z košíku dáreček.

 • Pokud máte v mateřské škole holku, přineste dárek pro holčičku, pokud syna, přineste dárek pro chlapce.

 • Dáreček, prosím, zabalte. Děkujeme.

  KRTEČEK


 • Školním rokem nás doprovází plyšák – krtek. Dítě si jej může vzít domů na víkend. Po víkendu si má dítě s rodiči sednout a snažit se povyprávět, co vše s krtkem zažili. Rodič toto zaznamená do deníku. Ve školce se pak dítě podělí o zážitky se svými kamarády.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


 

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL DO MŠ


Od 1.4 je již v provozu číslo 778 500 183. Jedná se o číslo na mobilní telefon. Na toto číslo se dovoláte během provozní doby MŠ. V ostatních hodinách můžete zaslat SMS. Pokud by nastala porucha pevné linky, můžete využít právě toto číslo. Dále Vás prosíme, abyste již nevyužívali soukromých čísel pí Zívalíkové, pí Mlčákové a sl. Holbové.

Děkujeme.


ŠTASTNÉ A VESELÉ!!!


Celý kolektiv MŠ přeje všem rodičům a jejich dětem krásné a pohodové vánoční svátky. Do celého nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a plno krásných dnů s Vašimi dětmi.


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017DĚKUJEME!!!


Děkujeme všem, kteří nás během celého roku podporovali, povzbuzovali a ocenili, že vše co děláme, děláme pro Vaše děti. Přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce.

Vaše paní učitelky Lucka a Zuzka

 

Provozní doba


Pondělí - pátek od 6:30 do 16:00 hod.

V době vedlejších školních prázdnin je provoz otevřen podle zájmu rodičů..
V době hlavních školních prázdnin je provoz na 6 týdnů uzavřen.

V případě opodstatněných požadavků rodičů lze provozní dobu prodloužit do 16:30 hod.

Omlouvání dětí


Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omluvit nejpozději do 7:00 hod. prvního dne nepřítomnosti.

Jakým způsobem omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ:

 • osobně paní kuchařce nebo paní učitelce
 • telefonicky na čísle 571 112 164
 • SMS na tel.: 605 934 694
 • E-mail: zsrac@zlinedu.cz ( !! méně spolehlivé - v případě plnění pracovních povinností ředitelky mimo školu není e- mailová schránka vybírána )

Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 44.192.94.177 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz