genetická metoda čtení | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


GENETICKÁ METODA ČTENÍ


Metoda, kterou

 

 • vyučuje naše škola zatím jako jedna z mála ve Zlínském kraji
 • se žáci naučí číst v krátké době a zábavnější formou
 • si chválí učitelé, rodiče a hlavně děti
 • se děti učí číst s porozuměním

 


Výhody této metody:

 

 • Lépe vychází z přirozených myšlenkových postupů samotných dětí. Mnoho z nich už před první třídou dokáží číst i věty, jiné děti pouze některá slova nebo jen písmena. Málokdo jim vysvětloval, že například m a á je slabika má. Spíše se dítě zeptalo, co je to za písmeno. K písmenku přidalo další a další, přehláskovalo si jednotlivá písmena a přečetlo tak celé slovo. Na tomto principu je založena v podstatě i metoda genetická.
 • Po pochopení principu ve čtení (analýza slova a následná syntéza - např. P-e-p-a - Pepa) dokáže dítě zkvalitňovat techniku čtení vlastní činností. V podstatě se už potřebuje pouze naučit nová písmena k tomu, aby dokázalo přečíst další a další slova. Umí přečíst i slova, kde je třeba shluk souhlásek na začátku nebo uprostřed slova (např. prádlo). To ve slabikovací metodě hned nelze.
 • Děti tak mohou číst zajímavější texty (krátké příběhy a pohádky), než strohé věty (Máma má maso.), které je příliš nezaujmou.
 • Žáci hned zpočátku nejsou zatěžováni čtyřmi znaky jednotlivých písmen (malé a velké, tiskací a psací) najednou. Učí se nejdříve velká tiskací písmena, která jsou jim bližší. Číst se tedy naučí prostřednictvím velkých tiskacích písmen. Teprve pak se přechází k textům s malým tiskacím písmem.
 • Přechod na malá tiskací písmena trvá velmi krátce, protože většinu písmen analogicky odvodí na základě podobnosti.
 • Všechna písmena, která se žáci naučí číst, naučí se hned i zapisovat.
 • S psacím písmem se začíná až ke konci prvního pololetí. V první části školního roku tak děti nemusí psát náročné tvary písmen, ale mohou si dostatečně procvičit ruce a prsty různými uvolňovacími a kresebnými cviky a pracovními činnostmi.
 • Genetická metoda je založena na hláskování slov, což se také výrazně projevuje při psaní. Když dítě píše, vybavuje si postupně jednotlivá písmena, ne slabiky a nedochází tolik k vynechávání písmen.
 • Děti dokáží dělat daleko více samostatných prací, protože už v prosinci umějí číst. texty, které jsou přiměřené jejich úrovni čtení.
 • Děti jsou motivovány ke čtení vlastní zvídavostí. Na základě této techniky čtení už v říjnu dokáží přečíst některé nápisy psané velkým tiskacím písmem na obchodech či v novinách. To je pro ně samozřejmě velmi motivující.
 • Děti jdou do první třídy, aby se naučily číst a psát. Pomocí genetické metody jsme jim schopni toto přání splnit téměř v září.
 • Odpadá dlouhé čekání na první přečtené slovo a větu.
 • Žádná z vyučovacích metod čtení není 100% pro každé dítě. Přihlížíme k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte.

 


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 18.206.92.240 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz