Základní škola | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Jsme málotřídní škola s 1. až 5. ročníkem ZŠ

Děti se učí ve dvou třídách při spojených ročnících - průměrně máme ve třídě kolem 15 žáků.  Při vyšším počtu žáků dělíme výuku v hlavních předmětech po ročnících, aby byla zachována individualizace výuky.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - kamarád".

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti.
Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.
Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání i zájmovou činnost. Výuka angličtiny začíná hravou formou již od 1. ročníku. Pro všechny ročníky organizujeme plavecký výcvik v Plavecké škole Zlín.

Naše děti se postupně učí vzájemné pomoci a spolupráci. Začínáme aktivitami ve dvojicích a postupně rozvíjíme schopnost spolupracovat ve skupinách. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé.

Při skupinové práci vzniká ideální prostředí pro rozvoj komunikačních schopností a sociálních dovedností dětí. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty.

 

Vyjíždíme na školu v přírodě, organizujeme výlety, celoškolní akce a slavnosti.


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 775 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Zdislava Dvořáková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 737 519 160, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 3.238.88.35 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz