nabízíme | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Nabízíme

Klademe důraz na:
 • bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči
 • rozvoj osobnosti dětí
 • vzájemné respektování
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • rozvoj zvídavosti dětí
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání
Nabízíme:
 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • výuku angličtiny hravou formou od 1. ročníku
 • slovní hodnocení v 1. a 2. ročníku beze strachu ze známek
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • zájmové kroužky
 • vlastivědné výlety, školu v přírodě
 • školní výukové projekty, akce a slavnosti
 • účast rodičů na životě školy

 

Málotřídní škola:
 • neznamená malé třídy
 • znamená, že se všichni znají, že si pomáhají, že se respektují, že jsou kamarádi

Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 775 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Zdislava Dvořáková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 737 519 160, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 3.238.88.35 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz