O základní škole | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.czJsme málotřídní škola s 1. až 5. ročníkem ZŠ


Děti se učí ve dvou třídách při spojených ročnících - průměrně máme ve třídě kolem 15 žáků.  Při vyšším počtu žáků dělíme výuku v hlavních předmětech po ročnících, aby byla zachována individualizace výuky.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - kamarád".

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti.
Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.
Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání i zájmovou činnost. Výuka angličtiny začíná hravou formou již od 2. ročníku. Pro všechny ročníky organizujeme plavecký výcvik v Plavecké škole Zlín.

Naše děti se postupně učí vzájemné pomoci a spolupráci. Začínáme aktivitami ve dvojicích a postupně rozvíjíme schopnost spolupracovat ve skupinách. Žáci se učí nabízet a přijímat pomoc, vzájemně se hodnotit a oceňovat, podporovat a tolerovat druhé.

Při skupinové práci vzniká ideální prostředí pro rozvoj komunikačních schopností a sociálních dovedností dětí. Přirozenou příležitostí ke spolupráci jsou výukové projekty.


Vyjíždíme na školu v přírodě, organizujeme výlety, celoškolní akce a slavnosti.

 


Klademe důraz na:


 • bezpečné prostředí, podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči
 • rozvoj osobnosti dětí
 • vzájemné respektování
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • rozvoj zvídavosti dětí
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • nastartování do dalšího celoživotního vzdělávání

 


Nabízíme:


 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • výuku angličtiny hravou formou od 2. ročníku
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • zájmové kroužky
 • vlastivědné výlety, školu v přírodě
 • školní výukové projekty, akce a slavnosti
 • účast rodičů na životě školyMálotřídní škola:


 • neznamená malé třídy
 • znamená, že se všichni znají, že si pomáhají, že se respektují, že jsou kamarádi

 


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 44.192.94.177 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz