O školní družině | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211512
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Školní družina


nabízí dětem mnoho pestrých aktivit a smysluplné naplnění volného času. Také děti samy přispívají k náplni školní družiny novými nápady a hrami.

Děti jsou vedeny k pěknému vztahu k ostatním, ohleduplnosti a spolupráci.

Odpočinkové a rekreační činnosti

 • četba na pokračování
 • poslech pohádek
 • relaxační cvičení
 • hry podle zájmu dětí

Výtvarné a pracovní zájmové činnosti

 • kreslení, malování či modelování aktuálních témat
 • výzdoba školy
 • drobné výrobky z různých materiálů

Přírodovědné zájmové činnosti

 • vycházky, poznávání přírody kolem nás
 • péče o pořádek a čistotu v okolí školy
 • Den Země

Sportovní zájmové činnosti

 • celoroční pobyt venku - na hřišti, v přírodě či na zahradě školy
 • míčové či pohybové hry nejen do terénu

Hudební zájmové činnosti

 • hudebně pohybové hry v tělocvičně či na zahradě školy
 • základní taneční průprava

Další akce

 • návštěva divadelních představení v Městském divadle Zlín
 • školní slavnosti
 • Pálení čarodějnic, Den dětí
 • Noc ve školní družině

Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 608 211 512, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 75 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Michaela Prčíková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 608 211 512, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 34.239.170.244 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz