Mateřská škola | Základní škola a Mateřská škola Racková

Základní škola a Mateřská škola
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160
e-mail: zsrac@zlinedu.cz


Mateřská škola dětem nabízí:

  • logopedickou prevenci pro předškolní děti
  • činnosti na počítači s předškolními dětmi s programy Dětský koutek, Alík
  • systematickou přípravu pro vstup dítěte do základní školy (po stránce poznatkové, dovednostní, grafomotorické, smyslové, ale i komunikační a sociální, které považujeme za velmi podstatné pro to, aby dítě v základní škole obstálo)
  • navštěvujeme divadelní představení, koncerty, umělce zveme i do naší mateřské školy
  • individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti
  • neformální přístup s rodiči dětí, příležitost pro rodiče aktivně se podílet na chodu školy
  • pořádáme společné akce pro děti a rodiče (tvořivé aktivity, vánoční rozjímání, rozloučení s předškoláky a další akce plánované v souladu s děním v mateřské škole)

Školní vzdělávací program doplňují pravidelné návštěvy divadelních představení, exkurzí a výstav ve Zlíně a pořádání dalších akcí:
Drakiáda, Mikulášská a Vánoční a besídka, Karneval, výlety, Čarodějnice v MŠ, Strašidelný den


Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace
Racková 64, 760 01 Zlín
tel.: 737 519 160, 778 500 180
e-mail: zsrac@zlinedu.cz

ičo: 775 02 39 97
identifikátor školy: 600 113 931
právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy
Mgr. Zdislava Dvořáková
E-mail: zsrac@zlinedu.cz
Tel.: 737 519 160, 778 500 180

Základní škola a Mateřská škola Racková | Vaše IP: 54.174.225.82 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz